Психогимнастика

Психогимнастика - қозғалыс, эмоция, қатынаса білу, мінез-құлық дағдылары арқылы бала психикасының (танымдық, эмоциялық-жеке сала) әртүрлі жақтарын дамытуға және түзетуге бағытталған арнайы жаттығулар мен ойындар кешені.

Балалардың психикалық денсаулығын сақтауға және эмоциялық бұзылуын алдын алуға мүмкіндік береді.