Степ-ритмика

Степ-ритмика - орнықты арнайы платформада музыкамен циклдік емес ырғақты, би жаттығулар кешені. Балабақшада степ-ритмика элементтері тәрбиеленушілердің денсаулығын нығайту мақсатында дене шынықтыру бойынша балалармен ұйымдасқан іс-әрекет кезінде таңғы гимнастикада қолданылады.

Қимыл сапасы мен дағдыларын, қимыл-қозғалыс үйлесімін, дене бұлшықетінің жаттыққандығын, ырғақ пен тактіні сезуін дамытады.