О. Лысенконың әдістемесі бойынша 15 сабақта оқытуды үйрету

О. Лысенконың әдістемесі бойынша 15 сабақта оқытуды үйрету (Қазақстан) – қимылды ойындар арқылы балаларды оқытып үйретуге бағытталған дидактикалық материалдар, ойындар мен тапсырмалар кешені.

Балаларға әліппені, дыбыс талдауы мен буындап оқуға тез және қызықты оқытуға мүмкіндік береді.